ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา โครงการ ROV FROM SCHOOLS TO RSU CHAMPIONSHIP

คาสิโนมาเก๊า            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี และสถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ ROV FROM SCHOOLS TO RANGSIT UNIVERSITY CHAMPIONSHI

คาสิโนมาเก๊า            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี และสถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ ROV FROM SCHOOLS TO RANGSIT UNIVERSITY CHAMPIONSHIP “เปลี่ยนเรื่องเล่นให้เป็นอนาคต” ชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต  มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยความร่วมมือกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท การีน่า ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตและพัฒนาหลักสูตรฯ

คาสิโนมาเก๊า            ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี และรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อผลักดันให้นักเรียนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจด้านอีสปอร์ตอย่างละเอียดและเป็นรูปธรรม มาเรียนรู้วิธีการหาเงินจากการเล่นเกมซึ่งจะมีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันและอนาคต โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี เปิดสอนทางด้านคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย โดยเน้นให้เยาวชนเป็นผู้สร้าง ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักพัฒนาเกมป้อนตลาดเกมไปแล้วกว่า 12 รุ่น โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องกระทั่งครอบคลุมเกี่ยวกับอีสปอร์ต และในปีการศึกษา 2563 จึงพัฒนาหลักสูตรเป็นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต เพื่อตอบโจทย์วงการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมและอีสปอร์ตให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตไทยและอีสปอร์ตโลก

คาสิโนมาเก๊า            “เส้นทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต ได้แก่ นักวิเคราะห์และออกแบบเกม นักพัฒนาเกม นักพัฒนากราฟิกและแอนิเมชั่นสำหรับเกม นักพัฒนาสื่อดิจิทัล นักทดสอบเกม นักพากย์เกม นักกีฬาอีสปอร์ต ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต นักวิจารณ์เกม ผู้จัดการนักกีฬาอีสปอร์ต ผู้ประกอบการด้านเกม นักสร้างคอนเทนต์ ฯลฯ  ร่วมถึงอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายกฎหมาย เป็นต้น จะเห็นได้ว่ากลุ่มอาชีพเหล่านี้เป็นกลุ่มอาชีพที่มีความต้องการอย่างมากในวงการอีสปอร์ต และในปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมไทย ยังขาดการส่งเสริมและผลักดันในด้านของ “ผู้ผลิตหรือนักพัฒนาเกม” เพราะเกมส่วนใหญ่ 90% มาจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อเมริกา ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ เป็นต้น จึงเห็นได้ว่ากลุ่มอาชีพต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก”

คาสิโนมาเก๊า            โดยทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม TheFirstOne Reunion สมาชิกทีมประกอบด้วย 1.นายพนัสกร       ศิริเสริฐวานิช โรงเรียนเทพศิรินทร์ 2.นายวันชนะ แพงพฤกภูมิ  Aksorn institute of Technology Pattaya 3.นายสัญชัย ไกรปกรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 4.นายพีรวัส เปียชาติ  กศน.เขตลาดพร้าว 5.นายสุนิธิ สิงหถนัดกิจ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และ 6.นายวรสิทธิ์ กนกเทศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมเด็กเห้ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมตามหาที่เรียน

คาสิโนมาเก๊า ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 2,000,000 บาท เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรังสิต

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *