บอร์ด ความรัก,อุซเบกิสถานเติร์กเมนิสถานอู่อารยธรรมใจกลางเส้นทางสายไหมโบราณสถานซากปรักของคูนยาอูร์เกนช์ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เ้กียรติกำพลอุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน อู่อารยธรรมใจกลางเส้นทางสายไหมโบราณสถานซากปรักของ คูนยา อูร์เกนช์ Kunya Urgenchเมืองหลวงของ อาณาจักรโคเรสซั่มเหนือ Northern Khorezm บนพื้นที่ราว 650 เฮคเตอร์ ในเส้นทางโบราณของกองคาราวานระหว่างเมืองซามาร์คานด์ (Samarkand) กับทะเลแคสเปียนและรัสเซีย เป็นโบราณสถานทางโบราณคดีที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 2005 ในศตวรรษที่ 7 ต่อมาในปี ค.ศ. 955 ได้ตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของอาหรับ และมีความรุ่งเรื่องจนกลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการค้าขายในยุคกลาง เมื่อเกิดความมั่งคั่งถึงขีดสุดก็ย่อมเป็นที่หมายปองของเหล่าผู้มีอำนาจ และโจรผู้ร้าย ซึ่งประมาณปี ค.ศ. 1221 พวกตาต้าร์มองโกลโดยการนำของ เจงกิส ข่าน ก็ได้เข้าปล้นสะดมสร้างความเสียหายแกคูนยา อูร์เกนช์ และต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 1338 กองทัพของ 11 ทาเมอร์ลาน (Tamerlan) ได้ถาโถมเข้าโจมตี จนทำให้สิ่งก่อสร้าง อนุสรณ์สถานถูกทำลายเสียหายนับไม่ถ้วน แต่กระนั้นมีบางส่วนที่หลงเหลือให้ได้พบเห็นและชื่นชมจนถึงปัจจุบันโบราณสถานซากปรักของ คูนยา อูร์เกนช์ Kunya Urgench เมืองหลวงของ อาณาจักรโคเรสซั่มเหนือ Northern Khorezm บนพื้นที่ราว 650 เฮคเตอร์ ในเส้นทางโบราณของกองคาราวานระหว่างเมืองซามาร์คานด์ (Samarkand) กับทะเลแคสเปียนและรัสเซียทาเมอร์ลาน (Tamerlan) ได้ถาโถมเข้าโจมตี จนทำให้สิ่งก่อสร้าง อนุสรณ์สถานถูกทำลายเสียหายนับไม่ถ้วน แต่กระนั้นมีบางส่วนที่หลงเหลือให้ได้พบเห็นและชื่นชมจนถึงปัจจุบันอนุสรณ์สถานถูกทำลายเสียหายนับไม่ถ้วน แต่กระนั้นมีบางส่วนที่หลงเหลือให้ได้พบเห็นและชื่นชมจนถึงปัจจุบันTurabek, Khanum Mausoleum ซึ่งเป็นสุสานของราชวงศ์ที่นับถือนิกายซูฟีหอขาน Kutlug Timur Minaret.ป้อมปราการ สุสานที่มียอดสูง ๖๐ เมตร ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมุสลิม และอนุสรณ์ต่าง ๆ ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงเจริญทางสถาปัตยกรรม และงานหัตถกรรมซึ่งมีอิทธิพลต่ออิหร่านป้อมปราการ สุสานที่มียอดสูง ๖๐ เมตร ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมุสลิม และอนุสรณ์ต่าง ๆ ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงเจริญทางสถาปัตยกรรม และงานหัตถกรรมซึ่งมีอิทธิพลต่ออิหร่านป้อมปราการ สุสานที่มียอดสูง ๖๐ เมตร ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมุสลิม และอนุสรณ์ต่าง ๆ ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงเจริญทางสถาปัตยกรรม และงานหัตถกรรมซึ่งมีอิทธิพลต่ออิหร่านภายในป้อมปราการสุสาน